Moduł użytkownika
 
Menu

SONMAR Sonia Michalik


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 2220898145 REGON 360084788
Dane adresowe
Poprzeczna 1
41-400 Mysłowice
województwo: śląskie, powiat: Mysłowice
Dane kontaktowe
Email sonia.maria.michalik@gmail.com Telefon 666388234
Strona internetowa www.michalikipartnerzy.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza