Moduł użytkownika
 
Menu

Kadłuczka Sławomir NZOZ "Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia"


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Szkoła Ultrasonografii CPIOZ
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
NIP 6751031872 REGON 351369012
Dane adresowe
Marszałka Józefa Piłsudskiego 226
32-555 Zagórze
województwo: małopolskie, powiat: chrzanowski
Dane kontaktowe
Email kursy@cpioz.pl Telefon 691433015
Strona internetowa www.cpioz.pl Fax 32 6134963
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa