Moduł użytkownika
 
Menu

OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO "LABOR-S" BOGUSŁAW LESIUK


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym LABOR-S
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5510011040 REGON 070470091
Dane adresowe
Lwowska 32
34-100 Wadowice
województwo: małopolskie, powiat: wadowicki
Dane kontaktowe
Email biuro@labor-szkolenia.pl Telefon 33 82 348 82
Strona internetowa www.labor-szkolenia.pl Fax 33 82 348 82
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa