Moduł użytkownika
 
Menu

Polski Instytut Treningu Mentalnego sp. z o.o.


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawnaspółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6762525939 REGON 366873730
Dane adresowe
3 Maja 32/5
35-030 Rzeszów
województwo: podkarpackie, powiat: Rzeszów
Dane kontaktowe
Email dariuszwresilo@gmail.com Telefon +48535211027
Strona internetowa pitm.com.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza