Moduł użytkownika
 
Menu

Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe "Wertykal" Spółka Cywilna, Jan Lipiarski, Krystyn Lipiarski


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Wertykal
Forma prawnaspółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5130093669 REGON 120098090
Dane adresowe
Rodziny Poganów 76
32-080 Zabierzów
województwo: małopolskie, powiat: krakowski
Dane kontaktowe
Email biuro@wertykal.pl Telefon 604 077 427
Strona internetowa www.wertykal.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa