Moduł użytkownika
 
Menu

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.
Forma prawnaspółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6482688089 REGON 241081026
Dane adresowe
św. Urbana 5/C
41-800 Zabrze
województwo: śląskie, powiat: Zabrze
Dane kontaktowe
Email oszomega@oszomega.pl Telefon +48327409900
Strona internetowa www.oszomega.pl Fax +48322717513
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa