Moduł użytkownika
 
Menu

Szkoła Językowa DUNCAN Marzena Kapkowska


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Szkoła Językowa DUNCAN
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6442864657 REGON 277628005
Dane adresowe
Wiejska 18a
42-512 Preczów
województwo: śląskie, powiat: będziński
Dane kontaktowe
Email duncan@duncan.pl Telefon +48 609739684
Strona internetowa www.duncan.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa