Moduł użytkownika
 
Menu

CoMeRo Coaching Mentoring Szkolenia - Mariola Trzepizur


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5731126155 REGON 241419212
Dane adresowe
Mościckiego 12/6
42-218 Częstochowa
województwo: śląskie, powiat: Częstochowa
Dane kontaktowe
Email m.trzepizur@comero.pl Telefon 691366160
Strona internetowa www.comero.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza