Moduł użytkownika
 
Menu

EGIDA Ubezpieczenia Daniel Kamiński


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym EGIDA Szkolenia
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7393499826 REGON 280158280
Dane adresowe
Seweryna Pieniężnego 18B/211
10-006 Olsztyn
województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: Olsztyn
Dane kontaktowe
Email kontakt@egida.olsztyn.pl Telefon 89 527 49 44
Strona internetowa www.egidaszkolenia.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza