Moduł użytkownika
 
Menu

OmniLingua Aleksandra Riabcew-Zielonka


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OmniLingua Aleksandra Riabcew-Zielonka
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6572444971 REGON 362792271
Dane adresowe
Marii Konopnickiej 3/61
25-406 Kielce
województwo: świętokrzyskie, powiat: Kielce
Dane kontaktowe
Email biuro@omnilingua.pl Telefon 667780110
Strona internetowa www.omnilingua.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa