Moduł użytkownika
 
Menu

J.B. Joanna Bystrowska-Orawiec


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OSK LUZ
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7361284407 REGON 490316309
Dane adresowe
Chramcówki 29a
34-500 Zakopane
województwo: małopolskie, powiat: tatrzański
Dane kontaktowe
Email joannabystrowska@wp.pl Telefon 512652119
Strona internetowa http://www.naukajazdyzakopane.pl/ Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa