Moduł użytkownika
 
Menu

Centrum Doskonalenia Zawodowego


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawnaniepubliczne placówki systemu oświaty - małe przedsiębiorstwo
NIP 8971809955 REGON 363698887
Dane adresowe
Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa
Dane kontaktowe
Email kontakt@epedagog.edu.pl Telefon +4822 211 67 32
Strona internetowa http://epedagog.edu.pl/src-parp Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa