Moduł użytkownika
 
Menu

STOWARZYSZENIE MENTORÓW "PROMENTOR"


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Promentor
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 6762477376 REGON 123141656
Dane adresowe
Krupnicza 38
31-123 Kraków
województwo: małopolskie, powiat: Kraków
Dane kontaktowe
Email biuro@promentor.pl Telefon +48881472102
Strona internetowa www.promentor.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza