Moduł użytkownika
 
Menu

Kamil Tomala LDGroup


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Kamil Tomala LDGroup
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6443427338 REGON 243461224
Dane adresowe
Krogulcza 36
40-681 Katowice
województwo: śląskie, powiat: Katowice
Dane kontaktowe
Email kamil@ldgroup.pl Telefon +48600473533
Strona internetowa www.ldgroup.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza