Moduł użytkownika
 
Menu

AGENCJA ROZWOJU POMORZA S A


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawnaspółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo
NIP 5830002002 REGON 190044530
Dane adresowe
al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
województwo: pomorskie, powiat: Gdańsk
Dane kontaktowe
Email szkolenia@arp.gda.pl Telefon 58 32 33 113
Strona internetowa www.arp.gda.pl/ Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza