Moduł użytkownika
 
Menu

KREATOR Przemysław Oszczapiński


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym KREATOR
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 8481677245 REGON 280057253
Dane adresowe
Łużycka 16/327
44-101 Gliwice
województwo: śląskie, powiat: Gliwice
Dane kontaktowe
Email kreator@kreator.elk.pl Telefon +48 509 652 643
Strona internetowa www.kreator.elk.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa