Moduł użytkownika
 
Menu

Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Wiktoria Zwinczewska


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej Wiktoria Zwinczewska
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6791253691 REGON 351278166
Dane adresowe
Ogrody 17
32-050 Skawina
województwo: małopolskie, powiat: krakowski
Dane kontaktowe
Email itcm.krakow@gmail.com Telefon 504242873
Strona internetowa www.itcmkrakow.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza