Moduł użytkownika
 
Menu

BEAUTY PROJEKT Agnieszka Mikołajczuk


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym BEAUTY PROJEKT Agnieszka Mikołajczuk
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
NIP 9371647522 REGON 070917511
Dane adresowe
Bielska 198/1
43-382 Jaworze
województwo: śląskie, powiat: bielski
Dane kontaktowe
Email bielsko@beautyprojekt.pl Telefon 33 822 06 66
Strona internetowa www.beautyprojekt.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza