Moduł użytkownika
 
Menu

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna
Forma prawnaspółki akcyjne - średnie przedsiębiorstwo
NIP 7540335216 REGON 000616882
Dane adresowe
Marii Rodziewiczówny 1
45-348 Opole
województwo: opolskie, powiat: Opole
Dane kontaktowe
Email osk@pks.opole.pl Telefon +48 77 400 94 28
Strona internetowa www.osk.pks.opole.pl Fax +48 453 68 13
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa