Moduł użytkownika
 
Menu

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ANDRZEJ I SYN" S.C. ŁAPETA ANDRZEJ SUCHAN ALEKSANDRA


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OSK ANDRZEJ I SYN
Forma prawnaspółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6422675278 REGON 276779541
Dane adresowe
Chwałowicka 27D/10
44-200 Rybnik
województwo: śląskie, powiat: Rybnik
Dane kontaktowe
Email oskais@onet.eu Telefon 784027817
Strona internetowa www.as-rybnik.pl Fax 324226730
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa