Moduł użytkownika
 
Menu

Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OSK CODEX
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9451064975 REGON 350977040
Dane adresowe
os. Oświecenia 45/31
31-636 Kraków
województwo: małopolskie, powiat: Kraków
Dane kontaktowe
Email szkoleniacodex@interia.pl Telefon 124130011
Strona internetowa www.codex.krakow.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa