Moduł użytkownika
 
Menu

SPACE PR Marcin Janowski


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym SPACE PR
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
NIP 5471800168 REGON 241572770
Dane adresowe
Akademii Umiejętności 83/17
43-300 Bielsko-Biała
województwo: śląskie, powiat: Bielsko-Biała
Dane kontaktowe
Email biuro@spacepr.pl Telefon +48695945746
Strona internetowa www.spacepr.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza