Moduł użytkownika
 
Menu

AKADEMIA MASAŻU KARUNA - JANUSZ JANECZEK


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5551072541 REGON 771591828
Dane adresowe
Raciążska 6
89-642 Rytel (wieś)
województwo: pomorskie, powiat: chojnicki
Dane kontaktowe
Email karuna@akademia-masazu.pl Telefon +48 609798852
Strona internetowa www.akademia-masazu.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa