Moduł użytkownika
 
Menu

Ośrodek Szkolenia Kierowców Bocian Agnieszka Bohdan


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Ośrodek Szkolenia Kierowców Bocian
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
NIP 7181969055 REGON 200160944
Dane adresowe
al. Legionów 123a
18-400 Łomża
województwo: podlaskie, powiat: Łomża
Dane kontaktowe
Email biuro@osk-bocian.pl Telefon +48862111670
Strona internetowa www.osk-bocian.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza