Moduł użytkownika
 
Menu

Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ISEP-Opole
Forma prawnaspółki jawne - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7543068201 REGON 161495867
Dane adresowe
Ozimska 48/51
45-368 Opole
województwo: opolskie, powiat: Opole
Dane kontaktowe
Email biuro@isepszkolenia.pl Telefon 504850668
Strona internetowa www.isepszkolenia.pl Fax 775453457
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza