Moduł użytkownika
 
Menu

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RYSZARD KAMIŃSKI


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym USŁUGI SZKOLENIOWE
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
NIP 7180050887 REGON 450024704
Dane adresowe
al. Legionów 135d
18-400 Łomża
województwo: podlaskie, powiat: Łomża
Dane kontaktowe
Email biuro@osk-kaminski.pl Telefon 605036725
Strona internetowa www.osk-kaminski.pl Fax 862180927
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa