Moduł użytkownika
 
Menu

Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu
Forma prawnafundacje
NIP 9471985796 REGON 362611246
Dane adresowe
Traktorowa 126/7 piętro
91-204 Łódź
województwo: łódzkie, powiat: Łódź
Dane kontaktowe
Email info@lodzki-inkubator.pl Telefon 422881734
Strona internetowa www.lodzki-inkubator.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa