Moduł użytkownika
 
Menu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce OO Szczecin
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 5260307956 REGON 00702641600137
Dane adresowe
al. Papieża Jana Pawła II 11
70-415 Szczecin
województwo: zachodniopomorskie, powiat: Szczecin
Dane kontaktowe
Email b.mazur@szczecin.skwp.pl Telefon +48914339832
Strona internetowa www.szczecin.skwp.pl Fax +48914881929
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa