Moduł użytkownika
 
Menu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 5260307956 REGON 00702641600120
Dane adresowe
Zwycięstwa 148
75-613 Koszalin
województwo: zachodniopomorskie, powiat: Koszalin
Dane kontaktowe
Email szkolenia@koszalin.skwp.pl Telefon +48 943424385
Strona internetowa www.koszalin.skwp.pl Fax +48 943463827
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa