Moduł użytkownika
 
Menu

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW LUDWIK JACZYŃSKI


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW LUDWIK JACZYŃSKI
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7191096634 REGON 450036765
Dane adresowe
Ks. J. Popiełuszki 13
19-200 Grajewo
województwo: podlaskie, powiat: grajewski
Dane kontaktowe
Email ludwik.jaczynski@gmail.com Telefon 86-272-39-62
Strona internetowa http://www.jaczynski.e-grajewo.pl Fax 86-272-39-62
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa