Moduł użytkownika
 
Menu

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym SK KOSTROMA
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 8442352697 REGON 200833811
Dane adresowe
Janusza Korczaka 4/5
16-400 Suwałki
województwo: podlaskie, powiat: Suwałki
Dane kontaktowe
Email biuro@kostroma.pl Telefon +48 507 860 241
Strona internetowa www.kostroma.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
brak