Moduł użytkownika
 
Menu

PB GROUP Beata Pastuszek-Gładki


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym PB GROUP
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6422217848 REGON 278241656
Dane adresowe
Beskidzka 77E
34-321 Kocierz Moszczanicki
województwo: śląskie, powiat: żywiecki
Dane kontaktowe
Email beata.pastuszek@pbgroup.pl Telefon 531 190 826
Strona internetowa www.pbgroup.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza