Moduł użytkownika
 
Menu

Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba ul. Jagiellońska 7 18-200 Wysokie Mazowieckie
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7221260341 REGON 451197016
Dane adresowe
Jagiellońska 7
18-200 Wysokie Mazowieckie
województwo: podlaskie, powiat: wysokomazowiecki
Dane kontaktowe
Email biuro.filip@o2.pl Telefon 694888897
Strona internetowa www.osk-filip.pl Fax 864762777
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa