Pomoc
Moduł użytkownika
 
Menu

Centrum Informatyki ZETO S.A.


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ZETO
Forma prawnaspółki akcyjne - średnie przedsiębiorstwo
NIP 5420202807 REGON 050071679
Dane adresowe
Skorupska 9
15-048 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok
Dane kontaktowe
Email marta.dobrzycka@zeto.bialystok.pl Telefon +48 85 74 83 220
Strona internetowa www.zeto.bialystok.pl Fax +48 85 74 83 303
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa