Moduł użytkownika
 
Menu

Szkolenie Kierowców Nauka Jazdy Grzegorz Hołowczak


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Ośrodek Szkolenia Kierowców HOŁEK
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7351700235 REGON 490756675
Dane adresowe
Rynek 18 A
34-240 Jordanów
województwo: małopolskie, powiat: suski
Dane kontaktowe
Email holek.naukajazdy@gmail.com Telefon +48 603 800 008
Strona internetowa www.holeknaukajazdy.pl Fax +48 18 267 04 82
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza