Moduł użytkownika
 
Menu

EC EURO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym EC EURO CONSULTING SP. Z O.O.
Forma prawnaspółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7393494384 REGON 280038758
Dane adresowe
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/201
10-457 Olsztyn
województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: Olsztyn
Dane kontaktowe
Email eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl Telefon +48 89 521 00 15
Strona internetowa http://eceuro.pl/ Fax + 48 89 527 59 88
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza