Moduł użytkownika
 
Menu

Klinika Wiedzy Agata Drabek


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Klinika Wiedzy Agata Drabek
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7262345494 REGON 101532256
Dane adresowe
Drewnowska 13/11
91-002 Łódź
województwo: łódzkie, powiat: Łódź
Dane kontaktowe
Email agatadrabek@klinikawiedzy.pl Telefon +48 608638947
Strona internetowa www.klinikawiedzy.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza