Moduł użytkownika
 
Menu

Roman Cieśla Doradztwo


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Roman Cieśla Doradztwo
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
NIP 9541505035 REGON 241783202
Dane adresowe
Pienińska 37
43-300 Bielsko-Biała
województwo: śląskie, powiat: Bielsko-Biała
Dane kontaktowe
Email r.ciesla@inspiropolska.pl Telefon 698501007
Strona internetowa www.romanciesla.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza