Moduł użytkownika
 
Menu

Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OSZiK "LUZ"
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6281538986 REGON 356401973
Dane adresowe
Grunwaldzka 71/2
32-540 Trzebinia
województwo: małopolskie, powiat: chrzanowski
Dane kontaktowe
Email luz@luz.edu.pl Telefon 327540880
Strona internetowa www.luz.edu.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa