Moduł użytkownika
 
Menu

BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania Jacek Rogoziński


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym BUDiKOM
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7830031364 REGON 632153800
Dane adresowe
Czechosłowacka 16
61-461 Poznań
województwo: wielkopolskie, powiat: Poznań
Dane kontaktowe
Email biuro@budikom.pl Telefon 61 830 16 77
Strona internetowa www.budikom.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa