Moduł użytkownika
 
Menu

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "DANUTA" Danuta Kardaś


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OSK Danuta
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9121062358 REGON 930376768
Dane adresowe
Skowronkowa 27
55-010 Żerniki Wrocławskie
województwo: dolnośląskie, powiat: wrocławski
Dane kontaktowe
Email danutakardas@wp.pl Telefon +48 71 333 65 12
Strona internetowa www.oskdanuta.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa