Moduł użytkownika
 
Menu

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 8451548448 REGON 790663562
Dane adresowe
Kormoranów 10
11-600 Radzieje
województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: węgorzewski
Dane kontaktowe
Email nowogrodzka@akn.pl Telefon +48225228432
Strona internetowa www.akn.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza