Moduł użytkownika
 
Menu

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9660465968 REGON 200708224
Dane adresowe
Krakowska 5/201
15-875 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok
Dane kontaktowe
Email biuro@bik.edu.pl Telefon +48 85 744 00 64
Strona internetowa www.bik.edu.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza