Moduł użytkownika
 
Menu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym WORD w Białymstoku
Forma prawnawojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
NIP 5422496960 REGON 050668070
Dane adresowe
ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok
Dane kontaktowe
Email word@word.bialystok.pl Telefon +48857432624; 28
Strona internetowa www.word.bialystok.pl Fax +48857432624 wew. 42
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa