Moduł użytkownika
 
Menu

DJB Doradztwo Marcin Chorąży


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym DJB Doradztwo
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7281400202 REGON 100322835
Dane adresowe
Jana Kilińskiego 121 C/152
90-049 Łódź
województwo: łódzkie, powiat: Łódź
Dane kontaktowe
Email biuro@djb-doradztwo.pl Telefon 42 630 50 24
Strona internetowa www.djb-doradztwo.pl Fax 42 670 01 59
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza