Moduł użytkownika
 
Menu

Ośrodek Szkolenia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
Forma prawnacechy rzemieślnicze
NIP 6310201322 REGON 243025457
Dane adresowe
Raciborska 2
44-100 Gliwice
województwo: śląskie, powiat: Gliwice
Dane kontaktowe
Email biuro@cechrr.gliwice.pl Telefon +48 32 2313992
Strona internetowa www.cechrr.gliwice.pl Fax +48 32 2319414
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa