Moduł użytkownika
 
Menu

Różański Józef OŚRODEK SZKOLENIA FACH


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OŚRODEK SZKOLENIA FACH
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7350014070 REGON 490675043
Dane adresowe
Krótka 1
34-400 Nowy Targ
województwo: małopolskie, powiat: nowotarski
Dane kontaktowe
Email os.fach@gmail.com Telefon +48 18 266 73 03
Strona internetowa http://www.szkolenia-fach.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa