Moduł użytkownika
 
Menu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym SKwP
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 5260307956 REGON 00702641600176
Dane adresowe
Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
województwo: małopolskie, powiat: Kraków
Dane kontaktowe
Email sekretariat@krakow.skwp.pl Telefon +48 12 633 35 21
Strona internetowa www.skwp.krakow.pl Fax +48 12 633 35 21
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza