Moduł użytkownika
 
Menu

Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7392475491 REGON 280154329
Dane adresowe
Władysława Gębika 19/5
10-691 Olsztyn
województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: Olsztyn
Dane kontaktowe
Email anna.barcz@eufunds.pl Telefon +48534059549
Strona internetowa www.pro-lider.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa