Moduł użytkownika
 
Menu

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 6581220917 REGON 290592085
Dane adresowe
Stanisława Staszica 2A
26-200 Końskie
województwo: świętokrzyskie, powiat: konecki
Dane kontaktowe
Email kswp@kswp.org.pl Telefon 413751455
Strona internetowa www.kswp.org.pl Fax 413751456
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza